Dance to the distortion

 

In deze fotoserie staat deze menselijke proportie centraal: het lichaam als architectuur. Vitruvius (± 85 – 20 v.Chr.) beschreef zijn theorie over menselijke maat in het boek ‘De architectura’. Met Architectura bedoelde hij iets anders en vooral meer dan wat wij tegenwoordig onder architectuur verstaan. Voor hem was architectuur ook een symbool voor de orde van de natuur. De mens bouwt volgens hem door middel van een huis ook een nest, net als een vogel. Verhoudingen zijn terug te vinden in gebouwen, maar ook in het menselijk lichaam. Vitruvius zag in het menselijk lichaam het perfecte voorbeeld van een proportioneel geheel. Zijn studie werd vooral bekend door Da Vinci’s tekening ‘Vitruviusman’. In dit werk geef het lichaam een vierkante vorm.